VILKÅR OG BETINGELSER

Vilkår for kjøp

Det er skal være enkelt, trygt og fritt for ubehagelige overraskelser når du handler fra Rom for sjelen. Vi tilbyr 14 dagers garanti på kjøp av kurs, og full returrett på kjøp av boka Ryddeglede. Under ser du våre fullstendige kjøpsvilkår. Vilkårene er underlagt Angrerettloven, som regulerer kjøp som ikke skjer i en fysisk butikk.

Angrefrist

Vi tilbyr 14 dagers angrefrist fra kursets startdato (fra den dagen du mottar modul 1).

Dersom du ønsker å benytte angrefristen må du gi oss tilbakemelding innen angrefristen utløper, med kontooplysninger slik at vi kan få overført kursavgiften tilbake til deg.  Pengene vil bli overført i sin helhet innen en uke.  Annen angrefrist kan gjelde dersom dette er spesifisert i annonsering/salg av kurset. Gir du ikke beskjed innen fristen, vil angreretten utgå og penger ikke bli tilbakebetalt.

Hvis du angrer på kjøp av boka Ryddeglede, skal denne returneres til oss, med din kontoinformasjon. Når vi har mottatt boka, vil vi overføre pengene til din konto. Du må selv betale returporto, jfr Angrerettloven.

Vi gjør oppmerksom at Angrerettloven kun gjelder for forbrukere, og ikke personer som kjøper kurset som et ledd i næringsvirksomhet.

 

Betaling

Betaling skjer via Bank-/kredittkort eller Vipps. Vi tilbyr ikke faktura. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom våre verdensledende samarbeidspartnere Stripe og Kajabi. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt.

Garantier

Eventuelle garantier som er gitt i forbindelse med kjøp av produktet, kan kun benyttes dersom forutsetningene for garantien oppfylles og at det gis skriftlig beskjed til oss senest innen garantien utløper. Ønsker du å benytte deg av eventuell avtalt garanti ber vi deg om å dokumentere at du har gjennomført din del av avtalen. Ved bruk av garantien blir all tilgang til kursportalen og tilhørende tjenester stoppet som følge av tilbakebetalt kursbeløp.

Delbetaling og avdragsordning

Et kjøp som gjøres med en avdragsordning, enten skriftlig eller muntlig, er å anse som bindende og skal betales inn i sin helhet innen fristens utløp. Dersom avdrag ikke blir betalt inn innen avtalt tid vil utestående beløp sendes videre til fakturering og inkasso.

Salg til mindreårige

Hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse fra verge for å bestille fra oss.

Opphavsrett

Opphavsrett © ROM FOR SJELEN. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale, både tekst og bilder, som finnes på ROM FOR SJELEN sine nettsider og portaler.

Betingelser for bruk av portalens innhold

Du kjøper tilgang til portalens innhold i medlemsperioden.

Rom for sjelens produkter er beskyttet av opphavsrett. Produktet er kun gitt for personlig, ikke-kommersiell bruk, og for en husstand.

Du kan ikke bruke produktet eller materialene som er tilgjengelig i produktet på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert av Rom for sjelen. Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) materialer fra produktet. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven åpner for det.

Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av enkelte sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.

Innred og rydd som en proff er et individuelt kursprogram. Ved registrering vil du motta brukernavn og passord, og en medlemsprofil for bruk under kurset og i medlemsportalen.

Sikkerhet & Personvern

Les om våre personvernregler HER.

Ansvarsbegrensing

Vi fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til noen av våre nettsider, videoer, nyhetsbrev, kursportal eller annet innhold. Vi har vi gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet. Ved å kjøpe dette kurset aksepterer og godtar du, at du er fullt ut ansvarlig for din fremgang og resultater i hjemmet, som følge av din deltakelse på kurset. Vi tilbyr ingen garantier om resultater i ditt hjem. Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og dine resultater er avhengig av din egen innsats.

Avlysing og utsettelse

Rom for sjelen forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette kurs som følge av årsaker som er utenfor vår kontroll. Hvis Rom for sjelen må avlyse kurs, vil du få refundert medlemsavgiften. Ved utsettelse vil du bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt, og hvis dette ikke passer deg, vil du få kursavgiften refundert.

Begrensning og ansvar

Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar, og at programmet er en opplysningstjeneste. Du fritar selskapet og dets ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå og for eventuelle krav som måtte oppstå i forbindelse med avtaler mellom partene.

Ikke offentlig sverting

I tilfelle det skulle oppstå en tvist mellom deg og selskapet, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være kommunikasjon mellom deg og selskapet. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredje part, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet.

Avtalen

Medlemskapet gjelder for en husstand og det forutsettes at login info ikke deles med andre. Du kan ikke overdra kurset til noen andre.

Oppsigelse

Ved å kjøpe dette produktet, samtykker du i at Rom for sjelen kan, etter eget skjønn, avslutte denne avtalen, og begrense, suspendere eller si opp kundens medvirkning i programmet uten refusjon av kursavgiften, hvis kunden blir forstyrrende for selskapet eller andre kursdeltakere. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.

Tvisteløsning

Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.

Varsel

Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes til partene på adressene som vises nedenfor.

Force majeur

Er Rom for sjelen forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering – eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av -leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Rom for sjelen fritatt for alt ansvar.

Informasjon om selskapet

Rom for sjelen AS, organisasjonsnummer 916181884

Daglig leder: Eva Isachsen

Adresse: Nedre Bakklandet 56, 7014 Trondheim

E-post: hjelp@romforsjelen.no

 

Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende norsk lov.